se incarca...

Dobanda anuala efectiva

Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor de plată prezente sau viitoare, convenite de către Extra Simplu împreună cu clientul și este folosită în vederea comparării diverselor oferte de creditare.

DAE se calculează după următoarea formulă:

Formula DAE

Unde:

 • X este DAE;
 • m este numărul ultimei trageri;
 • k este numărul unei trageri, astfel 1≤k≤m;
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul exprimat în ani şi fracţiuni de an dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1=0;
 • m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
 • l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul exprimat în ani şi fracţiuni de an dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

IMPORTANT: DAE rămâne fixă pe toată perioada creditării!

 

Afișarea DAE pe site-ul Extra Simplu este obligatorie prin lege, deși acest calcul este greu de folosit în compararea diverselor oferte. Formula DAE este aplicabilă la nivelul unui an întreg, iar în momentul în care se folosește pentru o perioadă redusă de creditare, cum este cazul creditului Extra Simplu, se generează o valoare foarte ridicată.

Pe același principiu de exprimare a serviciilor în cost anual, putem vorbi și de următoarele servicii:

 • Cameraman profesionist angajat pentru anumite evenimente speciale care este plătit la oră de filmare aproximativ 250 Ron/oră, dar care ar costa 273.750 Ron/an (calculat la 3 ore de filmare pe zi, timp de un an);
 • Un curs de dans de o oră care costă 30 Ron, cost care exprimat într-o valoare anuală, ar fi 2.880 Ron/an (calculat la 2 ore de dans/săptămână);
 • Parcarea costă 2 Ron/oră, dar dacă s-ar fi plăti tariful pe un an, acesta ar fi 3.650 Ron (calculat la 5 ore/zi).

În mod similar cu situațiile de mai sus se calculează și DAE pentru creditul Extra Simplu, dar dat fiind perioada extrem de scurtă, valoarea acesteia este ridicată. Cu toate acestea, dumneavoastră nu trebuie sa plătiți decât suma împumutată + dobânda de 1.2%/zi.

Exemplu reprezentativ de calcul pentru un credit in valoare de 2.000 lei pe o perioada de 30 zile:

Plata la termen:

Suma 2.000 LEI

Durata Creditului este de 30 zile, începând cu data de data finanțării.

Dobanda 1.2% / zi

Dobânda este FIXĂ pe toată perioada contractuală. Dobânda aferentă perioadei de rambursare se calculează după formula: D= S*RZD*NZ, Unde: S = valoarea creditului, RZD = rata zilnică a dobânzii, Nz = numărul de zile calendaristice.

DAE 4.114,27%

Valoarea totală pe care va trebui să o achitați (suma împrumutată + dobândă): 2.720 lei

Va trebui să achitați următoarele: principal și dobândă într-o singură tranșă, nu mai târziu de data scadentă. Dobânda și/sau costurile se plătesc în felul următor (ordinea de acoperire): dobânda penalizatoare, dobânda, principalul și eventualele cheltuieli aferente procedurii de executare.

Plata cu intarziere*:

Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant.

Intarziere 2 zile peste data scadentei

Rata dobanzii penalizatoare 1.2% / zi

Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant.

Penalitate pentru 2 zile intarziere 48 lei

În cazul neachitării sumelor datorate, Extra Simplu are dreptul să pună în executare contractul de credit. Pentru creditul reziliat, Extra Simplu are dreptul să încaseze dobânda penalizatoare pentru fiecare zi stabilită conform contractului şi să apeleze la orice companie de recuperare a creanţelor, debitelor, datoriilor sau prin avocat, caz în care acest cost va fi imputat clientului.

Avertizare: Plățile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex. executare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite.

* exemplul porneste de la ipoteza ca nu a fost facuta nicio plata din cei 626 lei datorati initial