se incarca...

INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

Informatiile prezentate mai jos au rolul de a va ghida in contractarea unui credit prin intermediul platformei online ExtraSimplu si cuprind detalii complete despre societatea noastra si despre metoda de obtinere a creditului, precum si despre termenii utilizati in cadrul site-ului nostru.

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

 1. Identitatea și datele de contact ale Creditorului

Creditor

Adresă

Telefon

E-mail

Adresă internet

SC IFN EXTRA FINANCE S.A.

Bucureşti, Sectorul 1, Str. Pictor Barbu Iscovescu, Nr. 19, parter, etaj 1 și etaj 2

Tel: 0757.039.800

office@extrasimplu.ro

www.extrasimplu.ro

 1. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit

Credit de consum pentru nevoi personale

Acte necesare pentru acordarea creditului

 

 

 • Act identitate client;
 • Extras bancar de cont din care să reiasă virarea lunară a salariului sau a pensiei, cu card activ atasat;
 • Se pot solicita alte documente doar dacă sunt necesare în procesul de analiză.

Valoarea totala a creditului

(plafonul sau sumele totale puse la dispoziție

conform contractului de credit)

XXXXX lei

Creditele puse la dispoziție de către S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. prin produsul Extra Simplu au valori cuprinse între 200,00 LEI și 6.000,00 LEI

Durata contractului de credit

XXXXX zile

Condițiile care reglementează tragerea creditului

(modul și momentul de obținere a banilor)

După aprobarea și încheierea contractului de credit, se va vira suma creditului în contul furnizat de către Client, într-o tranșă unică.

În cazul în care contractul de credit este încheiat până în ora 17:00 într-o zi lucrătoare,S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. ordonă transferul creditului în aceeași zi, fără să fie direct responsabilă de data efectivă a intrării banilor în contul Clientului

Ratele și ordinea în care acestea vor fi alocate

Va trebui să achitați următoarele:

Creditul va fi rambursat într-o singură rată, în valoare de XXXXX lei, ce este formată din principal și dobândă, la data scadentă.

XXXXX lei (XXXXX principal + XXXXX dobândă)

Ordinea de acoperire a datoriilor este următoarea: dobânda penalizatoare, dobânda, principalul și eventualele cheltuieli aferente procedurii de executare.

Valoarea totală pe care va trebui să o achitați

(suma împrumutată + dobândă)

Suma totală de plată este de XXXXX lei.

Rambursarea creditului

Creditul se va rambursa la data scadentă ceea ce duce la stingerea tututor datoriilor față de S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. Alternativ, creditul se poate rambursa și anticipat, parțial sau total. În cazul în care rambursarea este parțială, acest lucru presupune diminuarea valorii totale de achitat de către Client. S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. nu percepe compensație pentru rambursarea anticipată parțială sau totală.

Procedura de rambursare anticipată parțială sau totală este următoarea: în cazul în care Clientul dorește să comunice suma disponibilă pentru rambursare sau să afle suma datorată la data solicitată, Clientul poate contacta un consultant prin e-mail la adresa  office@extrasimplu.ro, sau la telefon 0757.039.800, ori direct prin accesarea contului său personalizat de pe site-ul www.extrasimplu.ro, selectând categoria “Credite active”, butonul de “Plată anticipată

 1. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului

XXXXX%/zi

Dobânda este FIXĂ pe toată perioada contractuală.

Dobânda aferentă perioadei de rambursare se calculează după formula:

D= S*RZD*NZ,

unde: S = valoarea creditului, RZD = rata zilnică a dobânzii, Nz = numărul de zile calendaristice.

Dobânda anuală efectivă (DAE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparați diferite oferte.

XXXXX'%

Notă: Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor de plată prezente sau viitoare, convenite de către S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. împreună cu Clientul și este folosită în vederea comparării diverselor oferte de creditare. Afișarea DAE pe site-ul Extra Simplu ca brand al S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. este obligatorie prin lege, deși acest calcul este greu de folosit în compararea diverselor oferte. Formula DAE este aplicabilă la nivelul unui an întreg, iar în momentul în care se folosește pentru o perioadă redusă de creditare, cum este cazul creditului acordat de S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A., se generează o valoare foarte ridicată.

 

DAE se calculează după următoarea formulă:

 

DAE

Unde:

 

 • X este DAE;
 • m este numărul ultimei trageri;
 • k este numărul unei trageri, astfel 1≤k≤m;
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul exprimat în ani şi fracţiuni de an dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1=0;
 • m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
 • l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul exprimat în ani şi fracţiuni de an dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

Ipoteză: Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul și consumatorul își vor îndeplini obligațiile în condițiile și în termenele convenite în contractul de credit.

Exemplu reprezentativ de calcul: Pentru un credit de consum în valoare de 3.000 lei luat pe o perioadă de 30 zile, cu dobândă fixă de 1.2%/zi (438% pe an), DAE este de 4.114,27%, valoarea totală plătibilă de către Client este de 4.080 lei.

Valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată

Clientul trebuie să se asigure că la data scadentă dispune de suficiente fonduri pentru plata tuturor obligaţiilor ce decurg din contractul de credit. S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. nu percepe comisioane pentru utilizarea nici unui mijloc de plată.

Clientul va suporta orice comisioane și costuri impuse de către banca emitentă și de către procesatorii de plăți care au emis cardul bancar, inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar, iar în cazul plăților prin virament bancar, orice costuri impuse de banca sa pentru efectuarea viramentului.

În efectuarea de plăți externe cu card, banca emitentă a cardului, precum și procesatorii de plăți cu card (MobilPay) pot percepe comisioane direct sau cursuri de schimb valutar diferite de cursul practicat de BNR.

Comisioane

S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. nu percepe comision pentru acordarea creditului și nici pentru rambursarea anticipată parțială sau totală.

Costuri în caz de întârziere la plată

 

 

 

 

 

Avertizare: Plățile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex. executare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite.

 

În caz de neplată la scadență, vi se va aplica o dobândă penalizatoare de  XXXXX% % pe zi aplicată la principalul restant, începând cu următoarea zi calendaristică după data scadenţei.

Dobânda penalizatoare corespunzătoare fiecărei zile de întârziere în rambursarea sumelor restante se calculează după formula:

DP=S*RZDP

Unde: S = principalul restant în ziua respectivă, RZDP = rata zilnică a dobânzii penalizatoare

Conform art. 38 pct. 2, din OUG 50/2010, modificat conform art. 53 din OUG 52/2016, rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant

În cazul neachitării sumelor datorate, S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. are dreptul să pună în executare contractul de credit. Pentru creditul reziliat, S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. are dreptul să încaseze dobânda penalizatoare pentru fiecare zi stabilită conform contractului şi să apeleze la companii de recuperare a creanţelor, debitelor, datoriilor sau prin avocat.  

 1. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aveți dreptul să renunțați la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

DA

Clientul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive. Termenul de retragere începe să curgă de la data încheierii contractului de credit. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul este obligat să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ

 1. A) Să notifice S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. în scris, în termenul de 14 zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract. În cazul în care notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Clientul este obligat să prezinte dovada expedierii notificării întrucât exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii notificării de către acesta. Adresa sediului social este Bucureşti, Sectorul 1, Str. Pictor Barbu Iscovescu, Nr. 19, parter, etaj 1 și etaj 2, iar adresa de e-mail este: office@extrasimplu.ro
 2. B) Clientul va plăti către S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. creditul/partea din credit retrasă şi dobânda aferentă, calculată de la data la care creditul sau partea respectivă de credit a fost retrasă şi până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată în conformitate cu formula de la calculul menţionată anterior. Clientul are obligaţia de a pune la dispoziţia S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. sumele datorate cel târziu la data expirării termenului de 30 zile calendaristice de la data expedierii notificării.

Rambursare anticipată

 

Aveți dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parțială a creditului.

Aveţi dreptul la rambursarea anticipată totală sau parţială a creditului, împreună cu dobânda acumulată până în acel moment, la orice dată până la scadența creditului. Situația creditului poate fi verificată în orice moment prin accesarea contului personalizat de pe siteul www.extrasimplu.ro.

Compensare în caz de rambursare anticipată

S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. nu percepe compensare în caz de rambursare anticipată totală sau parțială.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat și gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informații este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislația comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică

S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. consultă baze de date relevante în analizarea dosarelor de credit.

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

 

Aveţi dreptul să primiţi un exemplar al proiectului de contract de credit, cu excepția cazului în care S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. nu poate încheia un contract de credit cu dvs. la momentul solicitării.

Perioada de analiză şi răspuns

Este nevoie de 1 (o) zi lucrătoare din momentul în care s-au primit toate documentele solicitate pentru analizarea creditului. În cazul unui răspuns nefavorabil, se va motiva alegerea făcută.

Protecţia datelor personale

 

S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la contractul semnat de Client, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea informaţiilor este prevăzută de lege ori informaţiile sunt deja publice. 

IFN Extra Finance S.A. este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 31954 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către Client prin acest document, în scopul creditării (servicii financiare-bancare, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creanțe, reclamă, marketing și publicitate, servicii de comunicații electronice și statistică).  

Clientul îşi exprimă în mod expres consimţământul ca S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. să prelucreze informaţiile înregistrate pe numele său în evidenţele proprii (informaţii cu caracter personal şi legate de derularea creditului).

Clientul este în mod expres de acord ca S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. să dezvăluie informaţiile personale terţilor, inclusiv unor terţi împuterniciţi să recupereze creanţele şi unor terţi cesionari ai creanţelor, din România și din alte țări, în vederea prelucrării/transferării de către aceştia, doar și numai în scopul derulării contractului şi a aducerii întocmai la îndeplinire a tuturor obligaţiilor legale şi contractuale asumate de către Client prin încheierea contractului.

Conform Regulamentului UE GDPR 2016/679, Clientul beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita ștergerea datelor sale personale şi dreptul de a se adresa justiției în 15 zile. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. sau la adresa de email protectiadatelor@ifnextrafinance.ro, cu exceptia dreptului de a se adresa justiţiei, pentru exercitarea căruia Clientul se va adresa instanţei în raza căreia domiciliază.

Cesiunea

S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. are dreptul să cesioneze drepturile sale rezultate în urma încheierii contractului de credit, fără acordul prealabil al împrumutatului, însă cu obligaţia de a notifica împrumutatului cesiunea drepturilor şi obligaţiilor sale provenite din contractul de credit în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la efectuarea ei, conform OUG 50/2010 modificată și completată

 1. Informații suplimentare în cazul comercializării la distanță de servicii financiare

Înregistrarea

 

 

IFN Extra Finance S.A. este înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.  J40/1701/2009.

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Contractul este guvernat de legea română.

 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanței de Urgență nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, înscrisurile emise în temeiul prezentului contract în formă electronică şi cărora li s-a recunoscut modalitatea de a fi încheiate la distanță, sunt asimilate înscrisurilor sub semnatură privată.

Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit și/sau instanța competentă

Litigiile şi neînţelegerile de orice fel dintre părţile contractului, privind încheierea, derularea, executarea şi modificarea contractului, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, competente în soluţionarea litigiului sunt instanţele judecătoreşti de la sediul creditorului.

Regimul lingvistic

Termenii și condițiile contractuale sunt formulate în limba română, iar comunicarea dintre creditor și consumator se face în limba română.

Existența și posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despagubire pentru consumator

Împrumutatul nu dispune de un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire, cu excepţia posibilităţii sale de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor și Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar. Împrumutatul declară că a luat la cunoştinţă faptul că adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este B-dul Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, Bucureşti, http://www.anpc.gov.ro, iar adresa Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar este Str. Sevastopol, nr. 24, et. 2, sector 1, București, https://www.csalb.ro/.

 

 

Oferta nu poate fi considerată ca o aprobare a solicitării Clientului privind furnizarea unui produs sau a unui serviciu al S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A., aceasta fiind angajantă pentru S.C. IFN EXTRA FINANCE S.Adoar după aprobarea de către S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A.a acordării creditului.

Am primit un exemplar din formularul INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI.

CLIENT: XXXXX